Nasze dzieci bardziej bezpieczne. Wzdłuż drogi gminnej nr 561107K zrobiono nowy chodnik łączący drogę powiatową z przedszkolem, szkołą podstawową oraz kościołem w Koźmicach Wielkich. Również zrobiono i oznakowano nowe przejście…

Continue reading