Las Arena. Będzie jeszcze piękniej. Centrum sportu i rekreacji “Las Arena” w Koźmicach Wielkich rozrasta się. Właśnie rozpoczęła się pod lasem, poniżej boiska sportowego KS “Wilga”, rozbudowa miejsca przeznaczonego na…

Nasze dzieci bardziej bezpieczne. Wzdłuż drogi gminnej nr 561107K zrobiono nowy chodnik łączący drogę powiatową z przedszkolem, szkołą podstawową oraz kościołem w Koźmicach Wielkich. Również zrobiono i oznakowano nowe przejście…