Zebranie wiejskie.
Powstał kolejny nowy odcinek drogi w Koźmicach Wielkich, w przysiółku Mogiłki.
Dzień flagi.