Budżet obywatelski

W dniu 1-28.10.2022r odbywa się głosowanie na zadania zgłoszone z Budżetu Obywatelskiego sołectwo Koźmice Wielkie: zadanie 22 lokalne (z listy do głosowania) Remont drogi na działce nr 1058 w Koźmicach Wielkich (droga łącząca wysoką górę w Koźmicach Wielkich z nowo powstającym przedszkolem).

W głosowaniu mogą głosować osoby posiadający numer PESEL.

Liczymy na mieszkańców Koźmic Wielkich i wszystkich chętnych na liczne oddanie głosów.

Pozdrawiam sołtys Koźmic Wielkich