Komunikat Sołtysa

Informuję mieszkańców sołectwa Koźmice Wielkie, że doręczyliśmy do Waszych skrzynek pocztowych oraz osobiście: ja z członkami Rady Sołeckiej, maseczki ochronne przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka dla płatników uiszczających niezależności za odpady komunalne (śmieci) – proszę sprawdzić. Te osoby które ich nie otrzymały, proszę o kontakt telefoniczny pod numer 733 040 376 . Chciałem podziękować Radzie Sołeckiej zaangażowanie w pomocy roznoszeniu maseczek. Życzę wszystkim mieszkańcom dużo zdrowia.

Pozdrawiam Dariusz Mitan Sołtys Koźmic Wielkich.