Ogłoszenie Sołtysa – nowa strona

Sołtys Sołectwa Koźmice Wielkie Dariusz Mitan informuje, że od lutego 2020 r. została zainstalowana nowa, oficjalna strona Sołectwa Koźmice Wielkie na adresie solectwo-kw.pl Strona Sołectwa jest w budowie, będzie na bieżąco aktualizowana. Proszę mieszkańców o zapoznawanie się z zamieszczanymi tam wiadomościami.