Poprawa akustyki sali widowiskowej w Domu Kultury

Sala widowiskowa została wyposażona w piękne i akustycznie bardzo skuteczne kotary. Teraz brzmienie w sali nabrało prawdziwego ciepła
i delikatności co potwierdzają muzycy Orkiestry Koźmice.
Kotary zostały zakupione ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Wieliczka na rok 2020, który wcześniej mieszkańcy Koźmic Wielkich zatwierdzili poprzez głosowanie na Zebraniu Wiejskim. Przed montażem kotar, ze ścian, zostały zdemontowane stare drabinki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla dzieci wchodzących na nie bez opieki dorosłych.