Sołectwo Koźmice Wielkie

Szanowny Czytelniku, strona www.solectwo-kw.pl,
którą otworzyłeś pozwoli Ci dowiedzieć się wszystko o Koźmicach Wielkich, poznać ich historię, teraźniejszość i plany na przyszłość. To już drugi adres strony internetowej naszej miejscowości. Pierwszy adres www.kozmicewieliczka.eu znajdował się na serwerze Urzędu Miasta
i Gminy w Wieliczce. (kliknij link do starej strony) Strona ta powstała 14 stycznia 2008 roku i była czynna do 2019 roku. Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy w Wieliczce za prowadzenie strony, za współpracę
i życzliwość, dziękujemy również wszystkim ludziom zaangażowanym w to, że ta strona była żywa przez ponad 11 lat a nade wszystko dziękujemy wszystkim Czytelnikom, bo to Wy Drodzy Państwo byliście jej sercem.

23 czerwca 2019 roku funkcję Sołtysa Koźmic Wielkich objął Dariusz Mitan i to z jego inicjatywy oraz członków Rady Sołeckiej, w lutym 2020 roku powstała nowa strona.

Administratorem strony www.solectwo-kw.pl jest sołtys Dariusz Mitan.

Sołtys: Dariusz Mitantelefon: 733 040 376.

adres e-mail: kozmicewielkie@soltys.wieliczka.eu.

Członkowie Rady Sołeckiej: Duda Jadwiga, Kaczor Ewa, Kalinowska Karolina, Pietrzkiewicz Andrzej, Rachwał Dorota, Stachura Wiesław, Stachura Władysław, Stachura Wojciech, Śliwa Mirosław.
Siedzibą Sołectwa Koźmice Wielkie jest Wiejski Budynku Wielofunkcyjny nr 427, (dawny Dom Kultury), który jest obecnie skomunalizowany. W budynku tym znajduje się biuro sołtysa, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdrowie”, Przedszkole Samorządowe, Filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Koło Gospodyń Wiejskich. Bezpośrednią opiekę nad budynkiem sprawuje Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

Nowa strona internetowa powstała z myślą, aby służyć dla mieszkańcom Kożmic, organizacjom, szkołom, klubom, jednostkom działającym
w Koźmicach Wielkich i wszystkim chętnym, którzy pragną być jej współautorami.

Informacje na stronie www.solectwo-kw.pl zostały udostępnione do użytku publicznego z zastrzeżeniem, że Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania
z niniejszych stron lub polegania na ich zawartości. Zawartość strony www.solectwo-kw.pl jest własnością Autorów. Wszystkie zawarte na stronach serwisu materiały, artykuły lub elementy graficzne są chronione prawem autorskim i ich przedruk bądź rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Autorów.

Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców i Gości do korzystania i redagowania strony internetowej.

Tekst – aj

                                                      

                                                   

O KOŹMICACH

Koźmice Wielkie – to urokliwa wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka, na terenie Pogórza Wielickiego, nad górnym biegiem rzeki Wilgi.

Kod pocztowy: 32-020
Strefa numeracyjna: 12  

Współrzędne geograficzne:
N:49.947220   E: 20.034719     Tablice rejestracyjne: KWI

Koźmice Wielkie są największą wsią gminy Wieliczka, o rozproszonym charakterze zabudowy, o powierzchni 706 ha, (według danych z 30.06.2021 r.) liczą 2646 mieszkańców, osiedlonych w 654 domach Na dzień 30. 06. 2021 r. w Koźmicach Wielkich mieszkają 1342 kobiety i 1304 mężczyzn, 575 osób – to osoby od 0 – 18 lat, 2071 to osoby dorosłe.

Koźmice Wielkie leżą na Pogórzu Wielickim, na trzech wzniesieniach,
10 kilometrów na południowy wschód od Krakowa, 6 kilometrów na południowy zachód od Wieliczki. Przez Koźmice Wielkie przepływają dwie rzeki “Wilga” i “Koźmiczanka” oraz kilkanaście cieków wodnych, które znajdują ujście do głównych rzek. Najwyższe wzniesienie Koźmic to „Wysoka Góra”, położona 353 m. n.p.m.

Koźmice sąsiadują z fragmentem lasu znajdującego się w granicach Koźmic Małych i Gorzkowa, zwanego “Czarnym Lasem”, mają również własny las zwany “Koźmickim lasem”, w dzielnicy Zalesie.

Wieś położona jest w strefie umiarkowanej klimatu podgórskiego nizin
i kotlin, z wpływami klimatu z rejonu Pogórza Karpackiego. Średnia temperatura roczna wynosi 7 – 8 stopni Celsjusza, okres wegetacji 200 – 215 dni, liczba dni z pokrywą śnieżną 56 – 84 dni. Gleba średnio urodzajna, III
i IV kategorii glebowej.

Pod względem podziału administracyjnego wieś Koźmice Wielkie należy do gminy Wieliczka, powiatu wielickiego, województwa małopolskiego, a pod względem podziału kościelnego do dekanatu Wieliczka – zachód, archidiecezji krakowskiej.  Duża powierzchnia wsi i rozproszony charakter zabudowy, spowodowały, że mieszkańcy sołectwa należą do trzech parafii:

– do parafii pw. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich, należą (przysiółki: Wieś, Kopce I, Kopce II, część Bugaja, Podjanowice, ponadto większa część mieszkańców Koźmic Małych);

– do parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gorzkowie (przysiółki: Podgorzków Dąbrowy, Pasieki, Spławy, Zalesie, część Bugaja);

– do parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Janowicach (przysiółki: Mogiłki
i część Podjanowic).

Koźmice Wielkie graniczą:

– od wschodu: z Koźmicami Małymi i Pawlikowicami,

– od południa: z Raciborskiem, Gorzkowem i Byszycami,

– od zachodu: z Janowicami, Rzeszotarami i Sieprawiem.

– od północy: z Rożnową, Sierczą i Sygneczowem.

Koźmice Wielkie stanowią przysiółki (dzielnice):

 • Centrum
 • Bugaj (do 1934 roku gmina jednostkowa),
 • Mogiłki
 • Zalesie
 • Chrapce
 • Równica
 • Podgorzków
 • Spławy
 • Kopce I
 • Kopce II
 • Zawildze
 • Podjanowice.

Nazwy przysiółków: Chrapce, Równica, Stocznik, Poręby, Granice, Kamieniec, Zawildze, Polów, są dzisiaj już mniej używane.

Głównym traktem komunikacyjnym przebiegającym przez Koźmice jest asfaltowa droga prowadząca z Wieliczki, przez Sierczę na południe
w kierunku Myślenic i dalej do Zakopanego. Od drogi głównej odchodzą liczne drogi boczne, prowadzące do przysiółków i mniejszych grup zabudowy.

Dzisiejsze Koźmice Wielkie – dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, malowniczemu krajobrazowi, bliskiej odległości od Krakowa, autostrady A 4, należą do najatrakcyjniejszych wsi gminy i powiatu wielickiego. Dobrze rozwinięta infrastruktura: magistrala wodna, gazowa, sieć elektryczna
i telekomunikacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków,                
(w budowie centralna sieć kanalizacyjna), oświetlone drogi główne, prowadzące przez wieś oraz dojazdowe do przysiółków i mniejszych grup zabudowy a także dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa podmiejskiej Spółki Transportowej: B1, R1, M1 i minibusowa linii Dar – bus: zapewniają mieszkańcom wioski bezpośrednią i tanią łączność z Wieliczką, Krakowem Dobczycami i Myślenicami. Ponadto: przedszkole, szkoła podstawową, biblioteka publiczna, kościół, ośrodek zdrowia, apteka, kompleks sportowo – rekreacyjny “Las Arena” z oświetlonym stadionem piłkarskim, Orlikiem, plenerową siłownią dla młodzieży i dorosłych, placem zabaw dla dzieci,

Kompleks sportow-rekreacyjny “Las Arena”

a także stacja paliw, obok – przy budynku nr 644: paczkomat, bankomat, bezdotykowa myjnia samochodowa, sklepy spożywczo – przemysłowe
i zakłady produkcyjno-usługowe, powodują, że Kożmice stały się nowoczesną osadą, a potwierdzeniem tego jest fakt, że coraz więcej osób
z zewnątrz kupuje w Koźmicach działki i buduje swoje domy.                                                                                                                                 

Tutaj życie płynie zdecydowanie innym torem niż w zatłoczonych, zapylonych, brudnych miastach. Mieszkańcy wsi są blisko natury, mają czyste powietrze, ciszę, ogród, warzywniak, łąkę, las, prawdziwy relaks.

                                                                                                                                                                            Tekst – aj