SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ w KOŹMICACACH WIELKICH 2019

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ w KOŹMICACH WIELKICH 2019/2020 ROKU.

Miniony rok był dla naszej małej Ojczyzny rokiem zmian – zmian nie tylko na stanowisku sołtysa i Rady Soleckiej, ale także rokiem pracy w trudnych warunkach – szalejącej od kilku miesięcy pandemii koronawirusa Covid – 19.

Rok temu 24 czerwca 2019 roku zostałem wybranym sołtysem Koźmic Wielkich. Minął rok działalności mojej i Rady Sołeckiej, zatem pora dokonać podsumowania z naszej rocznej działalności na rzecz wioski i społeczności w niej mieszkającej. Rada Sołecka pracowała w składzie: Duda Jadwiga, Kaczor Ewa, Kalinowska Karolina, Pietrzkiewicz Andrzej, Rachwał Dorota- zrezygnowała z funkcji radnej), Stachura Wiesław, Stachura Władysław, Stachura Wojciech, Śliwa Mirosław.

W tym okresie odbyło się 1. Zebranie Wiejskie, ponadto Rada Sołecka odbyła 3. spotkania, na których omawialiśmy bieżące sprawy wsi, ustaliliśmy plan działania i realizację zadań na rok 2020, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

13 września 2019 roku w sali widowiskowej Budynku Wielofunkcyjnego w Koźmicach Wielkich odbyło się 1. po wyborach Samorządowych w 2019 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Kożmice Wielkie, na którym uczestnicy Zebrania podjęli uchwałę nr 1, zmieniającą przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.W zamian za budowę wiaty przy estradzie, znajdującej się przy kompleksie sportowym KS “Wilga”, zebrani zdecydowali przeznaczyć ten fundusz na:

– remont drogi prowadzącej od stacji paliw do boiska KS “Wilga” i “Orlika”;
– naprawę ogrodzenia boiska KS “Wilga”, zniszczonego przez samochody wożące ziemię na ścieżkę prowadzącą do lasu;
– naprawę zniszczonego odwodnienia placu zabaw dla dzieci i boiska “Orlik”;
– remont drogi nr 561020K, na Kopcach II, (od p. Janusza Kaczora do p. P. Konopki); 
– remont drogi nr 561108K, na Mogiłkach;

Podejmując Uchwałę nr.2, zebrani postanowili środki finansowe z funduszu sołeckiego na 2020 r. przeznaczyć na:

– poprawę działania urządzeń nagłaśniających i zmianę parametrów akustycznych sali widowiskowej w budynku wielofunkcyjnym w Koźmicach;
– dofinansowanie działalności kulturalnej Orkiestry dętej i Koła Gospodyń Wiejskich;                                                                                           
– urządzenie i wyposażenie biura sołtysa i RS w budynku wielofunkcyjnym;
– zakup sprzętu sportowego i strojów dla najmłodszych sportowców wioski; 
– wykonanie i montaż tablicy z nazwami przysiółków wsi.

Do tej pory większość spraw udało się zrealizować, kilka z nich jest w trakcie realizacji.     

Do zadań zrealizowanych w całości należy zaliczyć;

– remont drogi prowadzącej od stacji paliw do boiska KS “Wilga” i “Orlika”; 
– naprawę ogrodzenia boiska KS “Wilga”;                
– remont drogi nr 561020K, na Kopcach II, (od p. Janusza Kaczora do p. P. Konopki);
– remont drogi nr 561108K, na Mogiłkach;                                                             
– zakup komputera, drukarki laserowej, biurka, krzesła i materiałów biurowych na wyposażenie biura sołeckiego.

Ponadto:

– została uruchomiona nowa linia autobusowa R2 z Wieliczki przez Koźmice – Centrum, Bugaj, Zalesie do Raciborska, służąca mieszkańcom wsi dojeżdżającym do Wieliczki i uczniom – do szkoły;     
– w lutym 2020 założyliśmy stronę internetową solectwo-kw.pl , na której będziemy starać się na bieżąco informować o istotnych dla wsi wydarzeniach i działaniach, chcemy też, aby ta strona miała również charakter promujący nasze sołectwo;
– w związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania i możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa, doręczyliśmy wraz członkami Rady Sołeckiej maseczki ochronne przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. Maseczki otrzymali mieszkańcy sołectwa Koźmice Wielkie, którzy płacą należności za odpady komunalne na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce:                                                                                                   
– w części północnej wioski (od granicy z Sierczą do przysiółka Podjanowice) prowadzona jest budowa kanalizacji sanitarnej, za kilka miesięcy kilkadziesiąt gospodarstw zostanie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej;
– zakupione zostały 120 litrowy kosz na śmieci i 70. litrowy pojemnik na piasek i sól, który w okresie zimy będzie służył do posypywania drogi i chodnika w obejściu budynku wielofunkcyjnego;                                      
– zakupiono kosiarkę do trawy i dmuchawę-odkurzacz, do utrzymania estetyki i czystości przy budynku wielofunkcyjnym;
– na scenie sali widowiskowej Domu Kultury zostały zamontowane karnisz i nowa kotara;                                                          
– kocioł centralnego ogrzewania w kotłowni został wyposażony w automatyczny sterownik;      
– zostało zamontowane lustro drogowe, poprawiające włączenie się do ruchu dla kierowców wyjeżdżających z przysiółka Wysoka Góra.

W trakcie mojej rocznej kadencji wysłałem kilka pism, głównie do władz samorządowych, które dotyczyły między innymi spraw bezpieczeństwa mieszkańców:
– wyznaczenia i oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych, na skrzyżowaniu drogi Wieliczka-Myślenice z drogą do Janowic i na łuku drogi powiatowej przy posesji p. Srębacz);                     
– remontów dróg i napraw dróg powiatowych i gminnych;
– dostosowanie rozkładu kursów autobusu R2 do zajęć lekcyjnych uczniów dojeżdżających do szkoły);                                                              
– zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej nr 561107K, od przedszkola do szkoły i dalej do “starej poczty”, na drogę o ruchu jednokierunkowym, w godzinach dużego natężenia ruchu od 7.00 – 9.00 w dni powszednie.

Imprezy okolicznościowe oraz spotkania zorganizowane w 2019 r.

25 września 2019 roku członkowie Rady Sołeckiej i organizacji działających w naszej wsi zorganizowali Festyn Rodziny, “Spotkanie przy ognisku”, mające na celu integrację i zacieśnienie więzi z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym. Były zabawy, konkursy rodzinne oraz zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Dzieci korzystały z wesołego miasteczka oferującego im darmowe atrakcje. Był grill, kawa, herbata, napoje i pyszne ciasto. Wspólne spędzanie czasu uświetnił koncert koźmickiej Orkiestry dętej i zabawa taneczna przy muzyce prowadzonej przez miejscowego didżeja. Spotkanie zostało pozytywnie odebrane wśród lokalnej społeczności i przybyłych gości.

26 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej członkowie Rady Sołeckiej i organizacji działających w naszej wsi zorganizowali spotkanie kolędowe pt. “Koźmickie kolędowanie”. Przybyli na spotkanie – mieszkańcy wsi wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu koźmickiej Orkiestry dętej, po czym odbyło się wspólne śpiewanie kolęd. W czasie spotkania panie z Koła Gospodyń zadbały o poczęstunek ciastem, kawą i herbatą. Mimo, że spotkanie kolędowe odbyło się pod koniec okresu świątecznego to jego uczestnicy jeszcze raz mogli poczuć tę niepowtarzalną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

            Niestety nie wszystkie podjęte inicjatywy i zamierzenia udało się do tej pory zrealizować. Głównym powodem niepowodzeń były napotkane trudności administracyjno-prawne a w części też pandemia koronawirusa. Mamy nadzieję, że kiedy minie zagrożenie spowodowane koronawirusem Covid – 19, sytuacja ulegnie zmianie i pozwoli na dokończenie zadań i organizację spotkań integracyjnych – np. festynu.

Zadania niezrealizowane:

– poprawa akustyki sali.                                                                          
– naprawa odwodnienia placu zabaw dla dzieci i boiska “Orlik”                                   
– zakup sprzętu sportowego i strojów dla najmłodszych sportowców wioski;                   
– z powodu pandemii coronawirusa nie odbył się Konkurs „Na Najpiękniejszą i Najwyższą Palmę Wielkanocną”, którego Organizatorem było Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, we współpracy z: Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, Kołem Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wielkich, Parafią pod wezwaniem Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich, Sołectwem Koźmice Wielkie, Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka – Wydziałem Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej oraz z Wydziałem Szkół i Przedszkoli. Zorganizowanie Konkursu planowane jest na przyszły – 2021 rok.

Plany na przyszłość to:

– Budowa Przedszkola Samorządowego. Wkrótce U M i G w Wieliczce zakupi działkę o powierzchni 1,42 ha za 420 000 złotych, pod Wysoką górą, przy drodze na Bugaj. Niestety jak to często w Koźmicach bywa, już na tym etapie pojawiają się problemy. Lokalizacji przedszkola sprzeciwia się radny Kazimierz Windak, który twierdzi, że lokalizacja przedszkola w tym miejscu nie jest właściwa, z uporem maniaka proponuje jego budowę na działce obok szkoły i kościoła, nawiasem mówiąc na terenie osuwiskowym.
(artykuł w miesięczniku “Głos wielicki – 24”; nr 7 lipiec 2020 r.)
– W związku z wieloma pytaniami o wynajem sali widowiskowej chcę poinformować, że przeznaczenie sali widowiskowej w budynku wielofunkcyjnym na cele komercyjne będzie możliwe dopiero w przyszłym roku. Rozszerzenie działalności w budynku i poszerzenie parkingu będzie możliwe dopiero po wybudowaniu nowego Przedszkola.                        
– Zamontowanie ławki przy parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia dla osób oczekujących w kolejce do lekarza.                                                            
– dokończenie budowy chodnika od państwa Dańdów do państwa Srębacz,                     
– naprawa odwodnienia placu zabaw dla dzieci i boiska “Orlik”.

Kończąc to sprawozdanie pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w prace na rzecz naszego sołectwa Dziękuję członkom Rady Sołeckiej, wszystkim członkom organizacji działających w naszej wsi, dziękuję również lekarzom, którzy w tym trudnym czasie trwania epidemii, często z narażeniem swojego zdrowia, troszczyli się o nasze zdrowie. Dziękuję mieszkańcom wsi i moim najbliższym, za wspieranie mnie dobrą radą i dobrymi pomysłami. Dziękuję Burmistrzowi p. Arturowi Kozioł i pracownikom rzędu M i G i Starostwa Powiatowego w Wieliczce.                                
            Zwracam się z wielką prośbą do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców i władz samorządowych o pomoc przy realizacji zadań przez następne lata trwającej kadencji.  Jedynie wspólną pracą i zaangażowaniem uda się nam osiągnąć dalszy rozwój naszych Koźmic.
Jeszcze raz wielkie dzięki.

Kontakt z sołtysem

Adres korespondencyjny:
Mitan Dariusz 
Koźmice Wielkie 427
32-020 Wieliczka

Adres E-mail:
kozmicewielkie@soltys.wieliczka.eu

Telefon:                                                                                                         
+48 733 040 376