Życzenia od Sołtysa i Rady Sołeckiej

Życzenia od Sołtysa  i Rady Sołeckiej na Święta
Zmartwychwstania Pańskiego 12-13 kwiecień 2020 r.
dla mieszkańców Sołectwa Koźmice Wielkie:

 Życzymy , aby tegoroczne Święta Wielkanocne chociaż tak inne, przyniosły każdemu z mieszkańców sołectwa radość, pokój , otuchę , oraz wzajemną życzliwość. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus  miłością napełni nasze serca. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią. Wytrwałość i nadzieja niech nas nie opuszcza.  W zdrowiu i z ufnością wyglądajmy jutra.

Dariusz Mitan z członkami Rady Sołeckiej