Nasze dzieci bardziej bezpieczne.
Wzdłuż drogi gminnej nr 561107K zrobiono nowy chodnik łączący drogę powiatową z przedszkolem, szkołą podstawową oraz kościołem w Koźmicach Wielkich. Również zrobiono i oznakowano nowe przejście dla pieszych przy szkole podstawowej. Uczniowie wychodzą teraz ze szkoły, nie wprost pod przejeżdżające samochody, ale wchodzą na nowe, bezpieczne przejście dla pieszych.

Starania o budowę nowego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej rozpoczął sołtys Dariusz Mitan wraz Radą Sołecką w sierpniu 2019 roku. 16 sierpnia 2019 roku wysłano pierwsze pismo do Zarządu Dróg Gminnych w Wieliczce. Później było spotkanie w terenie, w którym uczestniczyli: sołtys, przedstawiciel Rady Sołeckiej, funkcjonariusz Policji Powiatowej, przedstawiciej Gminy Wieliczka oraz przedstawiciel Powiatu Wielickiego. Trochę długo to trwało, ale w końcu wszyscy będący w rejonie szkoły i kościoła są bardziej bezpieczni.