Kontakt z nami

Dariusz Mitan – sołtys tel: 733-040-376
Adres korespondencyjny:
Koźmice Wielkie 427,
32-020 Wieliczka

E-mail:
kozmicewielkie@soltys.wieliczka.eu