Remont drogi – Koźmice Bugaj.

Mieszkańcy przysiółka Koźmice -Bugaj wkrótce będą mogli dojeżdżać do swoich domów wyremontowaną drogą. Będzie wygodniej i bezpieczniej, nawierzchnia będzie wymieniona, droga poszerzona, powstanie nowe odwodnienie. To kolejna inwestycja prowadzona w tym roku przez Gminę Wieliczka w Koźmicach Wielkich. Dzięki dobrej współpracy naszego Sołtysa Dariusza Mitana z Gminą Wieliczka mamy nadzieję, że wkrótce w naszym Sołectwie będą kolejne inwestycje, które poprawią bezpieczęństwo i codzienne życie naszych mieszkańców.