Dariusz Mitan zaprasza na spotkanie

Dariusz Mitan Sołtys Sołectwa Koźmice Wielkie zaprasza mieszkańców na spotkanie organizowane w Domu Kultury w Koźmicach Wielkich w dniu 18 czerwca 2021 roku, w godzinach 15.00 – 18.00. Temat spotkania ekodoradców z mieszkańcami został przedstawiony na ulotce.