“Koźmickie kolędowanie”

26 stycznia 2020 roku, w sali widowiskowej Domu Kultury w Koźmicach Wielkich w godzinach popołudniowych, odbyło się „Koźmickie Kolędowanie”.

We wspólnym działaniu na rzecz Koźmickiej Społeczności połączyły się takie grupy i instytucje jak:

– Koło Gospodyń Wiejskich,

– Lokalna Grupa Działania,

– Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich,

– Rada Sołectwa Koźmice Wielkie,

– Stowarzyszenie Miłośników Koźmic,

– Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Koźmice.

Spotkanie przebiegało w ciepłej i radosnej atmosferze. Rozpoczęły je dzieci        z Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich pod opieką wychowawczyń: Ewy Jamróz i Magdaleny Kwinta z krótkim występem – „Idą, idą kolędnicy”. Następnie Orkiestra Koźmice zagrała kolędy, pastorałki                  i melodie bożonarodzeniowe, a zebrani włączyli się poprzez śpiew. Panie z Koła Gospodyń, z LGD, Rady Sołeckiej oraz ze Stowarzyszenia Miłośników Koźmic przygotowały dla przybyłych Koźmiczan słodki poczęstunek i ciepłe napoje.

Już dzisiaj czekamy na kolejne wspólne inicjatywy, a Wszystkim zaangażowanym i gościom –

serdecznie dziękujemy!!!