Koźmickie kolędowanie – 2024.

Okres Bożego Narodzenia to czas spotkań z bliskimi. To również czas kolęd, pastorałek i czas kolędowania. Wspólne śpiewanie kolęd jest w okresie Bożego Narodzenia zwyczajem stwarzającym niepowtarzalną atmosferę, która niesie radość oraz poczucie wspólnoty oraz bliskości i jedności.

W sobotę 20 stycznia 2024 roku, z inicjatywy sołtysa wsi Dariusza Mitana i Koła Gospodyń Wiejskich w Domu Kultury w Koźmicach Wielkich, Koźmiczanie spotkali się na wspólnym kolędowaniu. Spotkanie rozpoczął występ Koźmickiej Orkiestry Dętej, pod batutą kapelmistrza pana Adriana Drzewi. Wybrzmiało wiele kolęd zagranych przez Orkiestrę, które zostały przyjęte przez przybyłych na spotkanie z ogromnym entuzjazmem. Na zakończenie swojego występu Orkiestra zagrała wiązankę melodii dla Babci i Dziadka z okazji zbliżającego się ich święta.

W dalszej części Spotkania Panie z Koła Gospodyń Wiejskich poczęstowały przybyłych bardzo smacznym koźmickim żurkiem. Na stołach pojawiły się również kawa i herbata oraz smaczne ciasto, upieczone przez Panią Annę Mitan.

Po przerwie rozpoczął się śpiew tradycyjnych kolęd, dobrze znanych pastorałek, prowadzony przez pana Dariusza Dziurę.

Na zakończenie kolędowania Pan sołtys podziękował wszystkim za obecność, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie spotkania od strony kulinarnej, a muzykom Koźmickiej Orkiestry Dętej na czele z dyrygentem Panem Adrianem Drzewi, za piękne granie. Wyraził nadzieję, że wspólne kolędowanie, które było okazją do wspólnego śpiewu polskich kolęd i integracji stanie się w Koźmicach Wielkich cyklicznym wydarzeniem.