Koźmickie Kolędowanie

W sobotę 21 stycznia 2023 roku w Domu Kultury w Koźmicach Wielkich odbyło się „Koźmickie Kolędowanie”. Sala widowiskowa wypełniła się mieszkańcami Koźmic i gośćmi przybyłymi z innych miejscowości. Kolędowanie poprzedził występ Orkiestry Dętej Koźmice, która zachwyciła wykonaniem kilkunastu pięknych kolęd. Później cała sala śpiewała kolędy a cappella. W przerwach kolędnicy częstowali się wyśmienitym ciastem przygotowanym przez nasze wspaniałe panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Jako, że było to Wielkie Koźmickie kolędowanie, nie mogło zabraknąć Księdza Proboszcza parafii Trójcy Świętej, który wprowadzał nas w tonacje śpiewanych kolęd.

Sołtys Koźmic Wielkich Dariusz Mitan.