Nowe wieści z Koźmic Wielkich.

Dzięki staraniom Sołtysa Koźmic Wielkich Dariusza Mitana i Rady Sołeckiej, (wraz z poparciem mieszkańców, mieszkańcy Koźmic Wielkich na ostatnim Zebraniu Wiejskim poparli te inwestycje) oraz dzięki dobrej współpracy z Gminą Wieliczka, zakończone zostały nowe inwestycje, które bardzo ułatwią życie naszych mieszkańców. Powstały nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach, wyremontowano schody przy Domu Kultury.

Droga gminna nr 561027K na Bugaju


Droga na Bugaju
Droga na Bugaju

Droga w kierunku p. Barana

Droga w kierunku p. Talapki

Nowe schody przy Domu Kultury

Schody przy Domu Kultury