Podatki 2022 rok.

Podatki w roku 2022

Sołtys Koźmic Wielkich informuje:
Podatki ( I rata) przyjmuję w biurze Rady Sołeckiej w wielofunkcyjnym budynku Domu Kultury (wejście jak do biblioteki) w dniach:
15 marzec (wtorek)
16 marzec (środa)

od godz.18.00 – do godz. 19.30

Z a p r a s z a m !

Sołtys Sołectwa Koźmice Wielkie Dariusz Mitan