Powstał kolejny nowy odcinek drogi w Koźmicach Wielkich, w przysiółku Mogiłki.

Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego kolejny odcinek drogi gminnej w Koźmicach – przysiółek Mogiłki, dostał nową asfaltową nawierzchnię. Mieszkańcy od lat starali się o naprawę tej drogi. Obecne finanse Sołectwa nie wystarczyły niestety na naprawę całego odcinka drogi. W przyszłości powinno być lepiej. Trwają rozmowy Sołtysa z Urzędem Gminy w sprawie remontu kolejnego odcinka.