Rozpoczęła się budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich

Rozpoczęła się budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich – dla ok. 180 dzieci (siedem oddziałów), które będzie dwukondygnacyjne, o powierzchni użytkowej 670 mkw. (powierzchnia całkowita budynku – 996 mkw.) i kubaturze 4204 m sześc. Obiekt, zostanie wyposażony także w zaplecze gastronomiczne, z kuchnią umożliwiającą przygotowywanie posiłków, a także w windę dla osób niepełnosprawnych.

PRZYPOMNIJMY

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, mieści się od 01.09.1980 roku na parterze Domu Ludowego w Koźmicach Wielkich sprawując opiekę, wychowując i nauczając 70 dzieci w trzech grupach mieszanych wiekowo. Przez 40 lat, Przedszkole podejmując liczne działania na rzecz lokalnego środowiska, mocno wpisało się w codzienny rytm życia tej miejscowości. Z biegiem lat coraz trudniejsze stało się zaspokojenie potrzeb uczęszczania dzieci do przedszkola wśród młodych rodzin chętnie osiedlających się w Koźmicach Wielkich.

W kontrakcie zawartym w dniu 11.10.2018 roku pomiędzy burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem, a mieszkańcami Koźmic Wielkich, zapisano zadanie priorytetowe na lata 2019-2023, jakim jest budowa nowej siedziby koźmickiego przedszkola.

5 lutego 2020 roku Dariusz Mitan – sołtys Koźmic Wielkich, z przedstawicielami Rady Sołeckiej: Ewą Kaczor, Wiesławem Stachurą i Władysławem Stachurą, a także z radnym powiatu wielickiego – Szczepanem Stankiem, przedstawili burmistrzowi Arturowi Koziołowi propozycję zakupu działki nr 590 o powierzchni 1,42 ha zlokalizowanej przy drodze powiatowej łączącej tzw. Centrum Koźmic Wielkich z przysiółkiem Bugaj.

30 czerwca 2020 roku, Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/266/2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Koźmicach Wielkich, stanowiącej własność osób fizycznych, przeznaczając na ten cel 420 000 zł.

23 grudnia 2020 roku, podpisano Akt Notarialny zakupu nieruchomości składającej się z działki nr 590/1 o całkowitej powierzchni 1,1773 ha.

Reasumując, budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich to inwestycja, która pozwala podejmować kolejne kroki w rozwoju tej miejscowości. Otwiera przestrzeń do kolejnych inwestycji, łączy placówki sprawujące opiekę, wychowanie i nauczanie, takie jak żłobek (odległość od działki nr 590/1, to około 500m), przedszkole i szkołę podstawową (odległość około 800m).