Tablica informacyjna.

Tablica informacyjna w Koźmicach Wielkich.

We wrześniu 2021 roku w Koźmicach Wielkich, przy bramie wjazdowej do Ośrodka Zdrowia, zamontowano tablicę informacyjną z mapą naszej wioski, obrazującą infrastrukturę drogową oraz lokalizację domów i obiektów użyteczności publicznej. Tablica będzie służyć przez 24 godziny na dobę, mieszkańcom oraz przyjeżdżającym do Koźmic, którzy nie mogąc skorzystać z map nawigacyjnych, pragną dotrzeć w określone miejsce we wsi.

Na tablicy zostały zaznaczone przysiółki, numery domów mieszkańców sołectwa, budynki użyteczności publicznej: ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole, żłobek, miejsca sakralne: kościół, kapliczki, cmentarz, obiekty sportowo – rekreacyjne: stadion KS “Wilga”, Orlik, siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, pomnik informujący o przeszłości historycznej naszych przodków oraz obiekty małej architektury usługowej – sklepy, stacja paliw i inne. Tablica informacyjna jest kolejnym elementem stworzonym z myślą, by Koźmice stały się bardziej przyjazne i rozwojowe.