Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie
W ostatnim czasie pojawiły się informacje, które mają bardzo duże znaczenie dla naszego Sołectwa. Informacje te dotyczą nowych rozwiązań komunikacyjnych oraz nowych pomysłów na rozwiązanie systemów grzewczych w naszych domostwach. Ponieważ są to najważniejsze problemy: życiowe, finansowe oraz zdrowotne naszych mieszkańców, zwołam w ostatnim tygodniu lutego Zebranie Wiejskie. Na zebranie zapraszam wszystkich mieszkańców Koźmic Wielkich. Omówimy sprawy proponowanych nowych dróg w naszym Sołectwie, omówimy ewentualne nowe rozwiązania dotyczące sposobu ogrzewania naszych mieszkań. Na zebranie zaproszę wszystkie strony proponujące rozwiązania tych problemów. Liczę na dużą frekwencję. Podejmiemy uchwały, które pozwolą mi na reprezentowanie mieszkańców zgodne z ich decyzją. Chcę reprezentować w Gminie Wieliczka, Koźmice Wielkie zgodnie z wolą mieszkańców, którzy mnie wybrali na swojego sołtysa. Chcę przypomnieć wszystkim, którzy bardzo są zaangażowani w ten projekt, że do tej pory nie potrafili rozwiązać problemu chodnika od Sierczy do Starej Poczty. Koszty tego chodnika są prawie nie zauważalne w stosunku do projektowanej nowej drogi. Chodnik ten budują Ci pomysłodawcy już około 10 lat. I dalej go nie ma. Serdecznie zapraszam wszystkich na Zebranie Wiejskie.