Powstał kolejny nowy odcinek drogi w Koźmicach Wielkich, w przysiółku Mogiłki.
Dzień flagi.
Podatki 2022 rok.
!!! OGŁOSZENIE !!!                                                       Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Koźmic Wielkich i zainteresowanych mieszkańców sąsiednich wsi na zebranie informacyjne w sprawie drogi nr S-7. Spotkanie odbędzie się w domu ludowym (dom kultury) dnia 24 lutego 2022 r. o godzinie 18:00. Zapraszam Dariusz Mitan Sołtys Koźmic Wielkich
XXXVI Turniej Tenisa Stołowego “Śladami Grubby”
Zebranie Wiejskie